Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Informace o nás

 Jak již je psáno na Úvodní stránce naše farnost má jeden farní a několik filiálních kostelů, přesněji farní zasvěcený Všem svatým, dále kostel Zvěstování Panny Marie v Miletíně, sv. Jakuba Většího v Červené Třemešné, Nejsvětější Trojice v Mlázovicích, sv.Jana Křtitele ve Svatojánském Újezdě, sv. Jiří v Hřídelci, sv. Mikuláše v Chotči a sv. Petra a Pavla na Byšičkách .

 

Miletín

 

Červená Třemešná

 

Mlázovice

 

Svatojánský Újezd

 

Hřídelec

 

Choteč

 

Byšičky

 Historie farního kostela všech svatých v Lázních bělohradě

Město Lázně Bělohrad vzniklo z osady při říčce Javorce, její jméno bylo Nová Ves. Měla tři tvrze: Rateňskou, Koštofrank, kde sídlili majitelé, dnešního Bělohradu, a Drážnou.

Roku 1354 tu stával dřevěný kostelík, původně filiální k Újezdu Svatojánskému. Roku 1354 až 1364 se připomíná Bořek Poličanský, sídlící na Koštofranku, jako jeho patron. Roku1360 byl Újezdecký kostel změněn na filiální a kostel novoveský na farní. Ve třicetileté válce zpustl, ale roku 1700 byl zase prohlášen farním. Dne 19. října 1659 byl dosazen na zdejší faru první řádný duchovní. Byl to administrátor Jiří Ignác Neuman, rodem z Litomyšle.

Roku 1684 zdědil celé panství Berthold Vilém z Valdštějna. Ten dal vystavět roku 1689 z kamene, s věží i všemi oltáři nynější kostel Všech svatých. Dal jej vystavět v barokním slohu, ale vnitřní úpravu bez okázalé honosnosti. Hlavní oltář, jakož i oltáře ostatní jsou vybaveny hlavním obrazem, okolní výzdoba je naznačena freskou. Původní oltářní fresky jsou Kramolínovy, pozdější úprava chrámu byla provedena malířem a architektem Jroslavem Majorem, rodákem z nedaleké Chotče. Obraz hlavního oltáře Všech svatých je od akademického malíře A. Mühla, menší obraz madony nad jižním bočním vchodem je od místního rodáka, akademického malíře Václava Březiny. Před hlavním oltářem je hrobka, založená Bertholdem Vilémem z Valdštejna, jehož znak z mosazi ulitý je vsazen v mramorovou desku, na níž je nad erbem latinský nápis: "Miserere mei, miseremini mei - Saltem vosn amici mei." (Slitujte se nade mnou aspoň vy, přátelé moji.) Prvé je právem povinností, druhé slušný obyčej.

Z původního chrámu se zachovala pěkná cínová křtitelnice s podobami svatého Petra, svatého Pavla a svatého Jakuba z roku 1545.

Celý chrám je 34 m dlohý, 11 m široký a 19 m vysoký.

Každoroční slavnosti: posvícení - třetí neděle v říjnu, pouť - neděle po 1. 11. (Všech svatých)

 

                                                                                                                                                       Zdroj: Zdeněk Prchal, Černín, květen 1998

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost

rehor.puskievic@seznam.cz

Komenského 94
507 81 Lázně Bělohrad

R.D. P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz

telefon: 493 792 332

mobil: 777 170 011
___________________________________

číslo účtu: 1162193399/0800

pro kostelík Byšičky je variabilní symbol: Byšičky
____________________________________

Správa web. stránek

mob.: 605 825 537

Vyhledávání

Ještě než Ježíš zemřel, dal nám lásku, která ho pojí s Otcem a s lidmi a která proměnila jeho smrt v liturgii důvěry.

 

(L. Zani, Od večeře ke kříži)
 

______________________________________________________________________________________

Odkazy na farnosti ve vikariátu:

Jičín: https://www.jicin.farnost.cz/

Nová Paka: https://www.farnostnp.wz.cz

Pecka: https://farnostpecka.webnode.cz/

Hořice v Podkrkonoší: https://www.farnost-horice.cz/

______________________________________________________________________________________

Odkazy

www.diecezehk.cz

 Katolická církev v České republice

Ministrantský časopis

Křesťanství.cz
Abeceda víry na internetu

Pastorace
Maria.cz - Panna Maria

Web o víře pro děti


 

SVATÍ MAJÍ LÁSKU K BOHU, NAPODOBIT JE V TOM MOHU.

SLYŠÍME HLAS OD JORDÁNU: ,,PŘIPRAVUJTE CESTU PÁNU!?

MARIA ZRODILA MESIÁŠE, JE MATKA BOŽÍ A MATKA NAŠE.

DOBRÁ RADA PRO MĚ JE TU: Z BIBLE DENNĚ ASPOŇ VĚTU.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode