Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Byšičky

Stavební práce provedené na záchranu historického kostela sv. Petra a Pavla na Byšičkách:

- Na severní straně kostelíku se provedlo odvodnění (drenáž) a statické zajištění severního opěrného sloupu kostelní lodě (viz. foto č. 1 a č. 2)

- Dále se provedla oprava velké trhliny mezi věží a lodí kostela. Tato velká trhlina byla vidět z venku i zevnitř (viz. foto č. 3 a č. 4)

- Také byl proveden průzkum vnitřku kostela, zda se na zdech nenachází historické malby či jiné pamětihodnosti.

- Dále se provádí, dle finančních možností, oprava vnější omítky a také nátěr věže kostela. Ve vnitřku kostela se opravují trhliny (viz. foto č. 5 a č.6). Z vnější strany kostela se provádí výměna poškozených kvádrů. Celá statika kostela se zajišťuje pomocí xeroxových železných spon( viz foto č. 7 a č. 8).

- Do konce roku 2011 chceme provést odvodňovací potrubí také na jižní straně kostela a napojit ho na sběrnou skruž, která se již nachází na severní straně. Tím bude uzavřen prstenec na odvodnění kolem celého kostela.

- V průběhu podzimu chce farnost pořádat malé koncerty  v kostelíku na Byšičkách. Výtěžek z koncertů půjde na opravy. Všichni jste srdečně zváni! O průběhů koncertů bude informováno buď v kostele na konci mše svaté nebo na nástěnce ve vestibulu kostela v Lázních Bělohradě.

Každý finanční příspěvek bude vítán!

Číslo účtu farnosti Lázně Bělohrad: 1162193399/0800

Pro přispění přímo na kostel na Byšičkách přidejte variabilní symbol: Byšičky

Pán Bůh zaplať!

P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz

18. 9. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost

rehor.puskievic@seznam.cz

Komenského 94
507 81 Lázně Bělohrad

R.D. P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz

telefon: 493 792 332

mobil: 777 170 011
___________________________________

číslo účtu: 1162193399/0800

pro kostelík Byšičky je variabilní symbol: Byšičky
____________________________________

Správa web. stránek

mob.: 605 825 537

Vyhledávání

Ještě než Ježíš zemřel, dal nám lásku, která ho pojí s Otcem a s lidmi a která proměnila jeho smrt v liturgii důvěry.

 

(L. Zani, Od večeře ke kříži)
 

______________________________________________________________________________________

Odkazy na farnosti ve vikariátu:

Jičín: https://www.jicin.farnost.cz/

Nová Paka: https://www.farnostnp.wz.cz

Pecka: https://farnostpecka.webnode.cz/

Hořice v Podkrkonoší: https://www.farnost-horice.cz/

______________________________________________________________________________________

Odkazy

www.diecezehk.cz

 Katolická církev v České republice

Ministrantský časopis

Křesťanství.cz
Abeceda víry na internetu

Pastorace
Maria.cz - Panna Maria

Web o víře pro děti


 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode